News

​  Varför investera i en rustik gård kan vara så lönsam?

​ Varför investera i en rustik gård kan vara så lönsam?

I Spanien kännetecknas landsbygdsmiljön av att vara en naturlig miljö med kvaliteter som är lämpliga för boskap och jordbruk. Intresset för denna typ av fastigheter i dessa områden kvarstår, eftersom de ger lönsamhet, antingen genom hyra eller utnyttjande, och eventuell omvärdering av mark på...

3 Mai 2019
Läs mer
1